Stuteriets stamston

Sunshine Of Silverlea RNF 275 - -stofamilj 25 - född 1966 i England. Kom till Skörtorp -69 via Danmark. Sunshine är bland annat mor till ESSE Pionett RNF 648 som nu är tjugonio år - ELITSTO - med flera mycket först- klassiga avkommor. Fyra diplomston, en godkänd hingst samt även goda tävlingsponnyer. ESSE Bukett och ESSE Bignett är avelsston och hingstmödrar. Sunshine såldes sedemera och hon har även hos sin nya ägare lyckats i aveln.

Twiggy Paintbox RNF 268 - stofamilj 17 f. -67. Twiggy var moderlivsimport från England. Hon kom till oss som tvååring och lade grunden till Paintboxstammen vars individer har kunnat glädja både oss och många andra. 
Ur hennes stam har kommit många diplomston och även godkända hingstar. Twiggy är borta nu, men vi har några mycket bra avelsston kvar på stuteriet.

Blondie II RNF 1138 - stofamilj 10 f. -78. Hon kom till oss -83 och sattes i avel med mycket lyckade avkommor som resultat. Bland dessa kan nämnas ESSE Pralin, ESSE Paulin samt även tävlingsponnyer. Blondie såldes och är fortfarande en omtyckt kör- och ridponny för barnen där.
 Sunshine


Twiggy PaintboxESSE Bernadin 3-års prem.