Sunshine of Silverlea RNF 275


Sunshine Of Silverlea RNF 275
- -stofamilj 25 - född 1966 i England. Kom till Skörtorp -69 via Danmark. Sunshine är bland annat mor till ESSE Pionett RNF 648 som blev tjugonio år - ELITSTO - med flera mycket förstklassiga avkommor. Fyra diplomston, en godkänd hingst samt även goda tävlingsponnyer. ESSE Bukett och ESSE Bignett är avelsston och hingstmödrar. Sunshine såldes sedemera och hon har även hos sin nya ägare lyckats i aveln.


ESSE Sunshine


ESSE Pionett
Hingstmoder diplomston ELIT


ESSE Bukett
e. Silverlea Buckskin
u. ESSE Pionett
ue. Prinsen RNF 19
Diplom och championsto
Hingstmoder
Tävlingsavkommor


ESSE Bignett
Diplom
Hingstmoder
Tävlingsavkommor